Thông tin ngành

  • ĐÀO TẠO KCS CHO CÔNG TY CP GIẤY VẠN ĐIỂM

    Tuần từ 22-26/10/2018, Giảng viên KCS là các cán bộ kỹ thuật của công ty Cổ phần Công nghệ Xen_lu_lo (Xenlulo) đã tổ chức giảng dạy, tập huấn cho các nhân viên KCS của Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm. Xác định được tính quan trọng của đào tạo bộ phận KCS, giáo án […]