LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ , CUNG CẤP THIẾT BỊ LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN XEO , DÂY CHUYỀN BỘT.