Ngành giấy ở Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm qua