Mặt hòm hút chân không

Mặt hòm hút chân không

ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI , VẬT LIỆU : NHỰA TỔNG HỢP , CERAMIC…

—————–

Liên hệ : 024 3 2121 266
Địa chỉ : Số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

  • Mô tả

Mô tả

ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI , VẬT LIỆU : NHỰA TỔNG HỢP , CERAMIC…