Tập đoàn Tân Mai ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền trị giá 28 triệu Euro