Xuất khẩu giấy và sản phẩm sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh vượt trội