Xuất khẩu sang Thái Lan, giấy và sản phẩm từ giấy tăng mạnh vượt trội